Chính sách bảo hộ thông tin người dùng

Đối với dịch vụ mà công ty cổ phần PIHKA (là chủ sở hữu của trang tracuuhangnhat.vn) cung cấp thì chúng tôi xúc tiến việc bảo hộ thông tin cá nhân bằng cách xác định phương châm bảo hộ thông tin cá nhân, xây dựng cơ cấu bảo hộ thông tin cá nhân, triệt để quán triệt cho tất cả nhân viên của công ty chúng tôi trong việc nhận thức về tính quan trọng của bảo hộ thông tin cá nhân.

Chính sách bảo mật TRA CỨU HÀNG NHẬT có 5 điều như dưới đây.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong các dịch vụ chúng tôi cung cấp thì thông tin cá nhân từ các người dùng như dưới đây được thu thập:
   – Tên họ
   – Ngày tháng năm sinh
   – Địa chỉ sinh sống
   – Số điện thoại
   – Địa chỉ e-mail

2. Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi bảo quản thông tin cá nhân của người dùng trong trạng thái chính xác và mới nhất. Nhằm ngăn ngừa thông tin cá nhân bị xâm nhập bất chính, thất lạc, hư hỏng, thao túng, rò rĩ, chúng tôi lập ra các phương thức cần thiết như duy trì an ninh mạng – trang bị hệ thống quản lý – triệt để huấn luyện các thành viên nhóm; thực thi các chính sách an toàn, quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân.

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân và phương thức sử dụng

Thông tin cá nhân được nhận từ người dùng được sử dụng để liên hệ, hướng dẫn với người dùng từ website này, để trả lời các thắc mắc cho người dùng bằng cách gửi e-mail hay đối ứng qua điện thoại.

4. Nghiêm cấm công khai, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Chúng tôi quản lý một cách hợp lý thông tin cá nhân nhận từ người dùng, ngoại trừ những trường hợp dưới đây thì không công khai thông tin cá nhân cho bên thứ 3.
   – Trường hợp có sự đồng ý của người dùng
   – Trường hợp để thực hiện dịch vụ mà người dùng mong muốn, sẽ công khai cho đơn vị mà chúng tôi ủy thác thực hiện dịch vụ đó
   – Trường hợp cần thiết công khai theo pháp luật

5.Tuân thủ và đánh giá lại pháp lệnh, qui phạm

​Cùng với việc tuân thủ pháp luật và các qui phạm khác được áp dụng đối với thông tin cá nhân đang sở hữu thì chúng tôi đánh giá lại nội dung của chính sách bảo mật Tra cứu hàng Nhật này một cách thích hợp và nỗ lực cải thiện nó.

Liên hệ với chúng tôi

Những liên hệ liên quan đến đối đáp các ý kiến, các thắc mắc, các phàn nàn, hoặc các xử lý khác về thông tin người dùng hay chính sách bảo mật TRA CỨU HÀNG NHẬT thì vui lòng liên hệ đến chúng tôi như dưới đây:

E-mail: [email protected]

Hoặc kích vào đây để chuyển đến trang liên hệ với chúng tôi.