Showing all 5 results

Show sidebar
Thuốc bổ sung Canxi Ace lọ 140 WADA CALCIUM
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi Ace lọ 140 WADA CALCIUM

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム エース 140錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 140 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 280 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 280 viên tại Nhật dao động từ 1.500 ~ 2.100 yên, tương đương 330.000 ~ 462.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 2 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 12/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi Ace lọ 280 WADA CALCIUM
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi Ace lọ 280 WADA CALCIUM

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム エース 280錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 280 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 140 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 280 viên tại Nhật dao động từ 2.600 ~ 3.300 yên, tương đương 571.000 ~ 725.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 2 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 12/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi WADA lọ 1800 viên
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi WADA lọ 1800 viên

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム錠 1800錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 1800 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 450 viên và 900 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 1800 viên tại Nhật dao động từ 3.400 ~ 4.900 yên, tương đương 747.000 ~ 1.076.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 3 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 12/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi WADA lọ 450 viên
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi WADA lọ 450 viên

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム錠 450錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 450 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 900 viên và 1800 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 450 viên tại Nhật dao động từ 1.300 ~ 1.800 yên, tương đương 286.000 ~ 396.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 3 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 11/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi WADA lọ 900 viên
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi WADA lọ 900 viên

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム錠 900錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 900 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 450 viên và 1800 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 900 viên tại Nhật dao động từ 2.100 ~ 2.900 yên, tương đương 462.000 ~ 637.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 3 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 11/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng