Showing all 9 results

Show sidebar
Gói bột uống Bifina EX hộp 30 gói 30 ngày Health Aid
Đóng

Gói bột uống Men vi sinh Bifina EX hộp 30 gói 30 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナEX 30日分30袋
 • Dạng bột uống. Ngoài ra còn có dạng viên nang đóng lọ.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 30 gói nhỏ. Ngoài ra có loại hộp 60 gói nhỏ.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 30 gói tại Nhật dao động từ 4.200 ~ 5.400 yên, tương đương 893.000 ~ 1.148.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 6/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 31/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 212.4 đồng

Gói bột uống Bifina EX hộp 60 gói 60 ngày Health Aid
Đóng

Gói bột uống Men vi sinh Bifina EX hộp 60 gói 60 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナEX 60日分60袋
 • Dạng bột uống. Ngoài ra còn có dạng viên nang đóng lọ.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 60 gói nhỏ. Ngoài ra có loại hộp 30 gói nhỏ.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 60 gói tại Nhật dao động từ 7.900 ~ 11.000 yên, tương đương 1.679.000 ~ 2.337.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 6/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 31/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 212.4 đồng

Gói bột uống Bifina R hộp 20 gói 20 ngày Health Aid
Đóng

Gói bột uống Men vi sinh Bifina R hộp 20 gói 20 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナR 20日分20袋
 • Dạng bột uống. Ngoài ra còn có dạng viên nang đóng lọ.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 20 gói nhỏ. Ngoài ra có loại hộp 30 và 60 gói nhỏ.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 20 gói tại Nhật dao động từ 1.200 ~ 1.700 yên, tương đương 256.000 ~ 363.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 7/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 30/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 213.0 đồng

Gói bột uống Bifina R hộp 30 gói 30 ngày Health Aid
Đóng

Gói bột uống Men vi sinh Bifina R hộp 30 gói 30 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナR 30日分30袋
 • Dạng bột uống. Ngoài ra còn có dạng viên nang đóng lọ.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 30 gói nhỏ. Ngoài ra có loại hộp 20 và 60 gói nhỏ.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 30 gói tại Nhật dao động từ 2.000 ~ 2.500 yên, tương đương 425.000 ~ 531.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 7/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 29/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 212.1 đồng

Gói bột uống Bifina R hộp 60 gói 60 ngày Health Aid
Đóng

Gói bột uống Men vi sinh Bifina R hộp 60 gói 60 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナR 60日分60袋
 • Dạng bột uống. Ngoài ra còn có dạng viên nang đóng lọ.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 60 gói nhỏ. Ngoài ra có loại hộp 20 và 30 gói nhỏ.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 60 gói tại Nhật dao động từ 3.400 ~ 4.400 yên, tương đương 725.000 ~ 937.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 30/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 213.0 đồng

Hot
Gói bột uống Bifina S hộp 30 gói 30 ngày Health Aid
Đóng

Gói bột uống Men vi sinh Bifina S hộp 30 gói 30 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナS 30日分30袋
 • Dạng bột uống. Ngoài ra còn có dạng viên nang đóng lọ.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 30 gói nhỏ. Ngoài ra có loại hộp 60 gói nhỏ.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 30 gói tại Nhật dao động từ 2.400 ~ 3.900 yên, tương đương 498.000 ~ 809.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 6/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 08/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 207.3 đồng

Gói bột uống Bifina S hộp 60 gói 60 ngày Health Aid
Đóng

Gói bột uống Men vi sinh Bifina S hộp 60 gói 60 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナS 60日分30袋
 • Dạng bột uống. Ngoài ra còn có dạng viên nang đóng lọ.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 60 gói nhỏ. Ngoài ra có loại hộp 30 gói nhỏ.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 60 gói tại Nhật dao động từ 5.700 ~ 7.500 yên, tương đương 1.211.000 ~ 1.593.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 28/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 212.3 đồng

Viên uống Bifina S Pearl lọ 120 viên 60 ngày Health Aid
Đóng

Viên uống Men vi sinh Bifina S Pearl lọ 120 viên 60 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナS Pearl 60日分120粒
 • Dạng viên nang. Ngoài ra còn có dạng bột uống.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 120 viên. Ngoài ra có loại lọ 60 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 120 viên tại Nhật dao động từ 6.400 ~ 7.400 yên, tương đương 1.360.000 ~ 1.572.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 6/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 31/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 212.4 đồng

Viên uống Bifina S Pearl lọ 60 viên 30 ngày Health Aid
Đóng

Viên uống Men vi sinh Bifina S Pearl lọ 60 viên 30 ngày Health Aid

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヘルスエイド ビフィーナS Pearl 30日分60粒
 • Dạng viên nang. Ngoài ra còn có dạng bột uống.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 60 viên. Ngoài ra có loại lọ 120 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 60 viên tại Nhật dao động từ 3.000 ~ 3.900 yên, tương đương 638.000 ~ 829.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu Health Aid của nhà sản xuất Morishita Jintan.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 6/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Cập nhật ngày 31/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 212.4 đồng