Showing 1–15 of 74 results

Show sidebar
Hot
Đóng

Viên uống Astaxanthin gói 20 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC アスタキサンチン 20粒20日分
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang mềm.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 20 viên. Ngoài ra còn có loại gói 30 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 20 viên tại Nhật dao động từ 850 ~ 1.200 yên, tương đương 182.000 ~ 257.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 4/2017
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 28/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 213.7 đồng

Đóng

Viên uống Astaxanthin gói 30 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC アスタキサンチン 30粒30日分
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang mềm.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 30 viên. Ngoài ra còn có loại gói 20 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 30 viên tại Nhật dao động từ 1.100 ~ 1.800 yên, tương đương 229.000 ~ 374.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 3/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 23/4/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 207,7 đồng

Viên uống Bổ não lá Bạch quả gói 60 viên 20 ngày DHC
Đóng

Viên uống Bổ não lá Bạch quả gói 60 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC イチョウ葉 脳内α 20日分 60粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 viên cho 20 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 90 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 500 ~ 900 yên, tương đương 86.000 ~ 151.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2017
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 04/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 214,4 đồng

Viên uống Bổ não lá Bạch quả gói 90 viên 30 ngày DHC
Đóng

Viên uống Bổ não lá Bạch quả gói 90 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC イチョウ葉 脳内α 30日分 90粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 90 viên cho 30 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 60 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 90 viên tại Nhật dao động từ 600 ~ 1.000 yên, tương đương 127.000 ~ 211.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2017
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 15/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 211,0 đồng

Viên uống Bổ sụn Chondroitin gói 60 viên 20 ngày DHC
Đóng

Viên uống bổ sụn Chondroitin gói 60 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: コンドロイチン 20日分 60粒 DHC
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 viên. Ngoài ra còn có loại gói 90 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 560 ~ 780 yên, tương đương 119.000 ~ 166.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 2/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 02/01/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 211.7 đồng

Viên uống Bổ sụn Chondroitin gói 90 viên 30 ngày DHC
Đóng

Viên uống bổ sụn Chondroitin gói 90 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: コンドロイチン 30日分 90粒 DHC
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 90 viên. Ngoài ra còn có loại gói 60 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 90 viên tại Nhật dao động từ 820 ~ 1.200 yên, tương đương 174.000 ~ 255.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 12/2012
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 02/01/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 211.7 đồng

Viên uống bổ sung Kẽm gói 20 viên 20 ngày DHC
Đóng

Viên uống bổ sung Kẽm gói 20 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC 亜鉛 20日分 20粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 20 viên cho 20 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 30 viên, 60 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 20 viên tại Nhật dao động từ 150 ~ 250 yên, tương đương 32.000 ~ 53.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2010
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 18/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 210,4 đồng

Viên uống bổ sung Kẽm gói 30 viên 30 ngày DHC
Đóng

Viên uống bổ sung Kẽm gói 30 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC 亜鉛 30日分 30粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 30 viên cho 30 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 20 viên, 60 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 30 viên tại Nhật dao động từ 250 ~ 450 yên, tương đương 53.000 ~ 95.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2010
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 18/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 210,4 đồng

Viên uống bổ sung Kẽm gói 60 viên 60 ngày DHC
Đóng

Viên uống bổ sung Kẽm gói 60 viên 60 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC 亜鉛 60日分 60粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 viên cho 60 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 20 viên, 30 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 400 ~ 700 yên, tương đương 85.000 ~ 148.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 01/2012
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 16/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 210,7 đồng

Hot
Viên uống chiết xuất lên men chín + enzyme DHC gói 60 viên cho 20 ngày
Đóng

Viên uống Chiết xuất lên men và Enzyme gói 60 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 熟成醗酵エキス+酵素 DHC 20日分 60粒入
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên uống. Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 viên màu vàng nhạt. Ngoài ra, còn có loại gói chứa 90 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 700 ~ 1.200 yên, tương đương 145.000 ~ 248.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2014
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 6/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 206.5 đồng

Viên uống chiết xuất lên men chín + enzyme DHC gói 90 viên cho 30 ngày
Đóng

Viên uống Chiết xuất lên men và Enzyme gói 90 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 熟成醗酵エキス+酵素 DHC 30日分 90粒入
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên uống. Sản phẩm được đóng thành gói chứa 90 viên màu vàng nhạt. Ngoài ra, còn có loại gói chứa 60 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 90 viên tại Nhật dao động từ 1.070 ~ 1.590 yên, tương đương 222.000 ~ 329.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2012
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 6/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 207.5 đồng

Viên uống chiết xuất quả Blue Berry gói 120 viên 60 ngày DHC
Đóng

Viên uống chiết xuất quả Blueberry gói 120 viên 60 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ブルーベリーエキス 60日分 120粒 DHC
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 120 viên cho 60 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 40 viên, 60 viên, 180 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 120 viên tại Nhật dao động từ 1.100 ~ 1.800 yên, tương đương 238.000 ~ 389.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 12/2012
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 20/06/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 216,0 đồng

Viên uống chiết xuất quả Blue Berry gói 180 viên 90 ngày DHC
Đóng

Viên uống chiết xuất quả Blueberry gói 180 viên 90 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ブルーベリーエキス 90日分 180粒 DHC
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 180 viên cho 90 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 40 viên, 60 viên, 120 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 180 viên tại Nhật dao động từ 1.800 ~ 2.700 yên, tương đương 389.000 ~ 584.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2010
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 20/06/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 216,0 đồng

Viên uống chiết xuất quả Blue Berry gói 40 viên 20 ngày DHC
Đóng

Viên uống chiết xuất quả Blueberry gói 40 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ブルーベリーエキス 20日分 40粒 DHC
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 40 viên cho 20 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 60 viên, 120 viên, 180 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 40 viên tại Nhật dao động từ 450 ~ 850 yên, tương đương 98.000 ~ 184.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 5/2007
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 20/06/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 216,0 đồng

Viên uống chiết xuất quả Blue Berry gói 60 viên 30 ngày DHC
Đóng

Viên uống chiết xuất quả Blueberry gói 60 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ブルーベリーエキス 30日分 60粒 DHC
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 viên cho 30 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 40 viên, 120 viên, 180 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 800 ~ 1.100 yên, tương đương 173.000 ~ 237.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2010
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 10/06/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 215,2 đồng