Showing all 11 results

Show sidebar
Thuốc Canxi cho Trẻ & Mẹ bầu mẹ sữa lọ 100 viên nhai KOKANDO
Đóng

Kẹo Canxi cho Trẻ & Mẹ bầu mẹ sữa lọ 100 viên KOKANDO

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 皇漢堂 カルシウム‐L クニヒロ 100錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nhai.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 100 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 100 viên tại Nhật dao động từ 500 ~ 800 yên, tương đương 110.000 ~ 176.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu KOKANDO.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2007
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc Quasi-drug (dược mỹ phẩm, thuốc có tác dụng nhẹ)

Cập nhật ngày 10/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,5 đồng

Thuốc Canxi Vitamin A & D Dầu gan cá M400 hộp 180 viên KAWAI
Đóng

Kẹo Canxi Vitamin A & D Dầu gan cá M400 hộp 180 viên KAWAI

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: カワイ 肝油ドロップM400 カルシウム・ビタミンA・D 180粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nhai.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 180 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 180 viên tại Nhật dao động từ 2.300 ~ 2.900 yên, tương đương 506.000 ~ 637.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu KAWAI Pharmaceutical
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 2 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 12/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi Ace lọ 140 WADA CALCIUM
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi Ace lọ 140 WADA CALCIUM

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム エース 140錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 140 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 280 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 280 viên tại Nhật dao động từ 1.500 ~ 2.100 yên, tương đương 330.000 ~ 462.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 2 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 12/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi Ace lọ 280 WADA CALCIUM
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi Ace lọ 280 WADA CALCIUM

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム エース 280錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 280 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 140 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 280 viên tại Nhật dao động từ 2.600 ~ 3.300 yên, tương đương 571.000 ~ 725.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 2 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 12/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi WADA lọ 1800 viên
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi WADA lọ 1800 viên

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム錠 1800錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 1800 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 450 viên và 900 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 1800 viên tại Nhật dao động từ 3.400 ~ 4.900 yên, tương đương 747.000 ~ 1.076.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 3 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 12/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi WADA lọ 450 viên
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi WADA lọ 450 viên

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム錠 450錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 450 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 900 viên và 1800 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 450 viên tại Nhật dao động từ 1.300 ~ 1.800 yên, tương đương 286.000 ~ 396.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 3 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 11/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Thuốc bổ sung Canxi WADA lọ 900 viên
Đóng

Viên uống bổ sung Canxi WADA lọ 900 viên

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ワダカルシューム錠 900錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 900 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 450 viên và 1800 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 900 viên tại Nhật dao động từ 2.100 ~ 2.900 yên, tương đương 462.000 ~ 637.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu WADA CALCIUM
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 9/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc không kê đơn loại 3 (phân loại thuốc Nhật Bản)

Cập nhật ngày 11/4/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,6 đồng

Viên uống Biofermin S New hộp 45 viên Taisho
Đóng

Viên uống Men vi sinh Biofermin S New hộp 45 viên TAISHO

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 45錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành hộp chứa 45 viên (15 gói 3 viên). Ngoài ra có loại lọ 130 viên, lọ 350 viên, lọ 540 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 hộp 45 viên tại Nhật dao động từ 400 ~ 600 yên, tương đương 88.000 ~ 132.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu TAISHO Pharmaceutical
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 5/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc Quasi-drug (dược mỹ phẩm, thuốc có tác dụng nhẹ)

Cập nhật ngày 26/5/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,7 đồng

Viên uống Biofermin S New 130 viên Taisho
Đóng

Viên uống Men vi sinh Biofermin S New lọ 130 viên TAISHO

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 130錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 130 viên. Ngoài ra có loại lọ 350 viên, lọ 540 viên, hộp nhỏ 45 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 130 viên tại Nhật dao động từ 800 ~ 1.100 yên, tương đương 176.000 ~ 242.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu TAISHO Pharmaceutical.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 8/2007
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc Quasi-drug (dược mỹ phẩm, thuốc có tác dụng nhẹ)

Cập nhật ngày 26/5/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,7 đồng

Viên uống Biofermin S New 350 viên Taisho
Đóng

Viên uống Men vi sinh Biofermin S New lọ 350 viên TAISHO

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 350錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 350 viên. Ngoài ra có loại lọ 130 viên, lọ 540 viên, hộp nhỏ 45 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 350 viên tại Nhật dao động từ 1.400 ~ 2.200 yên, tương đương 308.000 ~ 484.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu TAISHO Pharmaceutical
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 5/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc Quasi-drug (dược mỹ phẩm, thuốc có tác dụng nhẹ)

Cập nhật ngày 26/5/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 219,7 đồng

Viên uống Biofermin S new 540 viên Taisho
Đóng

Viên uống Men vi sinh Biofermin S New lọ 540 viên TAISHO

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 540錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ chứa 540 viên. Ngoài ra có loại lọ 350 viên, lọ 130 viên, hộp nhỏ 45 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 540 viên tại Nhật dao động từ 2.300 ~ 3.300 yên, tương đương 475.000 ~ 682.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu TAISHO Pharmaceutical.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 5/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm được phân loại là thuốc Quasi-drug (dược mỹ phẩm, thuốc có tác dụng nhẹ)

Cập nhật ngày 10/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 206.5 đồng