Show sidebar
Đóng

Tảo xoắn Spirulina 100% lọ 1500 viên JAPAN ALGAE

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 海洋深層水スピルリナブレンド1500粒 ジャパンアルジェ
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ 1500 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 2200 viên, loại túi 2400 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 1500 viên tại Nhật dao động từ 1.500 ~ 2.400 yên, tương đương 312.000 ~ 500.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu JAPAN ALGAE.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2007
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 12/03/2019 - Tỉ giá 1 yên = 207.9 đồng

Hot
Đóng

Tảo xoắn Spirulina 100% lọ 2200 viên JAPAN ALGAE

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 海洋深層水スピルリナブレンド2200粒 ジャパンアルジェ
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ 2200 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 1500 viên, loại túi 2400 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 2200 viên tại Nhật dao động từ 1.800 ~ 2.700 yên, tương đương 382.000 ~ 572.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu JAPAN ALGAE.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 12/2007
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 01/01/2019 - Tỉ giá 1 yên = 211.8 đồng

Đóng

Tảo xoắn Spirulina tăng cường SGF lọ 1500 viên JAPAN ALGAE

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: スピルリナSGF強化1500粒 ジャパンアルジェ
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành lọ 1500 viên. Ngoài ra còn có loại túi 1800 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 1500 viên tại Nhật dao động từ 1.500 ~ 2.000 yên, tương đương 318.000 ~ 424.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu JAPAN ALGAE.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 5/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 02/01/2019 - Tỉ giá 1 yên = 211.7 đồng

Đóng

Tảo xoắn Spirulina tăng cường SGF túi 1800 viên JAPAN ALGAE

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: スピルリナSGF強化1800粒 ジャパンアルジェ
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành túi 1800 viên. Ngoài ra còn có loại lọ 1500 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 túi 1800 viên tại Nhật dao động từ 2.000 ~ 2.200 yên, tương đương 424.000 ~ 466.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu JAPAN ALGAE.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 8/2011
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 02/01/2019 - Tỉ giá 1 yên = 211.7 đồng

Hot
Đóng

Trà Diếp cá gói 60 túi lọc 3g ORIHIRO

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: オリヒロ どくだみ茶 60包
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng túi lọc.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 túi lọc, mỗi túi 3g.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 túi lọc tại Nhật dao động từ 300 ~ 500 yên, tương đương 64.000 ~ 106.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu ORIHIRO.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2007
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.

Cập nhật ngày 20/1/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 211.9 đồng

Đóng

Viên Axit hyaluronic + Collagen cô đặc 30 lần gói 30 viên ORIHIRO

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: オリヒロ低分子ヒアルロン酸+30倍濃密コラーゲン30粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 30 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 30 viên tại Nhật dao động từ 1.100 ~ 1.800 yên, tương đương 229.000 ~ 375.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu ORIHIRO.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 8/2017
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 24/1/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 208.1 đồng

Đóng

Viên nhai Noale lọ 30 viên Yakult

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: ヤクルト ノアレ タブレット 30粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén. Ngoài ra còn có loại viên nang
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 30 viên. Ngoài ra có loại gói 30 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 1.400 ~ 2.000 yên, tương đương 290.000 ~ 415.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu YAKULT.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 5/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 10/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 206.5 đồng

Đóng

Viên uống Areru care gói 60 viên Calpis

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: カルピス アレルケア 60粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén. Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 viên. Ngoài ra có loại hộp 120 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 2.000 ~ 2.400 yên, tương đương 414.000 ~ 497.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu CALPIS.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 7/2012
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 09/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 207.1 đồng

Hot
Đóng

Viên uống Astaxanthin gói 20 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC アスタキサンチン 20粒20日分
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang mềm.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 20 viên. Ngoài ra còn có loại gói 30 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 20 viên tại Nhật dao động từ 850 ~ 1.200 yên, tương đương 182.000 ~ 257.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 4/2017
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 28/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 213.7 đồng

Đóng

Viên uống Astaxanthin gói 30 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC アスタキサンチン 30粒30日分
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nang mềm.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 30 viên. Ngoài ra còn có loại gói 20 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 30 viên tại Nhật dao động từ 1.100 ~ 1.800 yên, tương đương 229.000 ~ 374.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 3/2015
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 23/4/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 207,7 đồng

Hot
Đóng

Viên uống Biofermin S new lọ 540 viên Taisho

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 540錠
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 540 viên. Ngoài ra có loại lọ 350 viên, lọ 130 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 lọ 540 viên tại Nhật dao động từ 2.300 ~ 3.300 yên, tương đương 475.000 ~ 682.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu TAISHO Pharmaceutical.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 5/2006
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.

Cập nhật ngày 10/12/2018 - Tỉ giá: 1 yên = 206.5 đồng

Viên uống Bổ não lá Bạch quả gói 60 viên 20 ngày DHC
Đóng

Viên uống Bổ não lá Bạch quả gói 60 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC イチョウ葉 脳内α 20日分 60粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 viên cho 20 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 90 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 500 ~ 900 yên, tương đương 86.000 ~ 151.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2017
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 04/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 214,4 đồng

Viên uống Bổ não lá Bạch quả gói 90 viên 30 ngày DHC
Đóng

Viên uống Bổ não lá Bạch quả gói 90 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: DHC イチョウ葉 脳内α 30日分 90粒
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 90 viên cho 30 ngày uống. Ngoài ra còn có loại gói 60 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 90 viên tại Nhật dao động từ 600 ~ 1.000 yên, tương đương 127.000 ~ 211.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 11/2017
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 15/01/2020 - Tỉ giá: 1 yên = 211,0 đồng

Đóng

Viên uống bổ sụn Chondroitin gói 60 viên 20 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: コンドロイチン 20日分 60粒 DHC
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 60 viên. Ngoài ra còn có loại gói 90 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 60 viên tại Nhật dao động từ 560 ~ 780 yên, tương đương 119.000 ~ 166.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 2/2013
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 02/01/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 211.7 đồng

Đóng

Viên uống bổ sụn Chondroitin gói 90 viên 30 ngày DHC

Thông tin cơ bản

 • Tên tiếng Nhật: コンドロイチン 30日分 90粒 DHC
 • Là hàng Nhật nội địa
 • Dạng viên nén.
 • Sản phẩm được đóng thành gói chứa 90 viên. Ngoài ra còn có loại gói 60 viên.
 • Giá gốc bán lẻ 1 gói 90 viên tại Nhật dao động từ 820 ~ 1.200 yên, tương đương 174.000 ~ 255.000 đồng (nguồn tham khảo từ Rakuten, Yahoo Shoping, Amazon).
 • Sản phẩm thuộc thương hiệu DHC.
 • Ngày ra mắt thị trường: tháng 12/2012
 • Sản xuất tại Nhật Bản.
 • Sản phẩm vẫn đang được lưu thông trên thị trường Nhật Bản.
 • Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cập nhật ngày 02/01/2019 - Tỉ giá: 1 yên = 211.7 đồng